Ingredients:  Astragalus root & seed (huang qi & sha yuan ji zi), Ligustrum fruit (nu zhen zi), Ho-shou-wu root (he shou wu), Lycium fruit (gou qi zi), Rehmannia (cooked) root (shu di huang), Eucommia bark (du zhong), Cuscuta seed (tu si zi), Ginseng root (ren shen), Tang Kuei root (dang gui), Cornus fruit (shan zhu yu)

 

Pinyin Reference: Modified Zuo Gui Wan/You Gui Yin

Health Concerns Astra Essence 90 Tablets 30 Servings

SKU: 810034440112
$27.99Price
  • Internal: 3 tablets BID to TID
    90 tablets, 650 mg., 15 day supply