ingredients: Bupleurum root (chai hu), Tang Kuei root (dang gui), Blue Citrus fruit (qing pi), Prunella herb (xia ku cao), Salvia root (dan shen), Trichosanthes root (tian hua fen), Vaccaria seed (wang bu liu xing), White Peony root (bai shao), Cyperus rhizome (xiang fu), Ligusticum root (chuan xiong), Fritillaria bulb (zhe bei mu), Taraxacum herb (pu gong ying), Zhi Shi (chih-shih), Red Peony root (chi shao)

 

Pinyin Reference: Modified Chai Hu Xiang Fu Tang

Health Concerns Bupleurum Entangled Qi Formula 90 Capsules 30 Servings

$27.99Price
  • Internal: 3 capsules TID, between meals
    90 capsules, 750 mg., 10 day supply