Ingredients: Lily bulb (bai he), Rehmannia root (raw & cooked) (sheng & shu di huang), Ophiopogon tuber (mai men dong), Fritillaria bulb (chuan bei mu), Platycodon root (jie geng), Tang Kuei root (dang gui), White Peony root (bai shao), Licorice root (gan cao), Scrophularia root (xuan shen)

 

Pinyin Reference: Bai He Gu Jin Tang

Health Concerns Lily Bulb Formula 90 Tablets 30 Servings

$27.99Price