Ingredients: Kirin Ginseng root (ren shen), Cinnamon twig (gui zhi), Rehmannia (cooked) root (shu di huang), Ho-shou-wu root (he shou wu), Loranthus stem (sang ji sheng), Tang Kuei root (dang gui), Cistanche salsa herb (rou cong rong), Ardisia gigantifolia root (zou ma tai), Chiang-huo rhizome (qiang huo), Angelica pubescens root (du huo), Tienchi root (san qi), Spatholobus stem (ji xue teng), Tinospora root (shen jin teng), Chaenomelis fruit (mu gua), Achyranthes root (niu xi), Ginger root (gan jiang)

Health Concerns Mobility 3 90 Capsules 30 Servings

SKU: 810034440877
$27.99Price
  • Internal: 3 capsules TID, between meals
    90 vegetarian capsules, 750 mg., 10 day supply 270 vegetarian capsules, 750mg, 30 day supply


    Contraindication: Should not be used to treat symptoms due to common cold or flu