Ingredients: Epimedium leaf (yin yang huo), Morinda root (ba ji tian), Tang Kuei root (dang gui), Curculingo rhizome (xian mao), Eclipta herb (han lian cao), Ligustrum fruit (nu zhen zi), Moutan root bark (mu dan pi), Lycium cortex (di gu pi), Anemarrhena root (zhi mu), Phellodendron cortex (huang bai), Licorice root (gan cao), Red Date fruit (da zao)

 

Pinyin Reference: Modified Er Xian Tang

Health Concerns Three Immortals Tablets

$27.99Price
  • Internal: 3 tablets, TID, between meals
    90 tablets, 650 mg, 10 day supply
    270 tablets, 750 mg, 30 day supply